Departures from Platform 11:24
11:25:00 X4 Göteborg Polhemsplatsen Västtrafik
11:25:00 . Hangarvägen (Härryda kn) Flygbussarna
11:25:00 513 Göteborg Heden Västtrafik
11:26:00 6 Göteborg Brunnsparken Västtrafik
11:27:00 X4 Göteborg Heden Västtrafik
11:27:00 17 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
11:27:00 58 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
11:27:00 X3 Heden Nya Allén (Göteborg kn) Västtrafik
11:28:00 X4 Göteborg Nordstan Västtrafik
11:29:00 X4 Göteborg Hjalmar Brantingspl Västtrafik
11:29:00 17 Göteborg Hjalmar Brantingspl Västtrafik
11:29:00 58 Frihamnsporten (Göteborg kn) Västtrafik
11:29:00 X1 Göteborg Svingeln Västtrafik
11:30:00 16 Frihamnsporten (Göteborg kn) Västtrafik
11:30:00 6 Göteborg Frihamnsviadukten Västtrafik
11:32:00 16 Göteborg Brunnsparken Västtrafik
11:32:00 X3 Göteborg Svingeln Västtrafik
11:33:00 X4 Göteborg Polhemsplatsen Västtrafik
11:33:00 X1 Pumpgatan (Göteborg kn) Västtrafik
11:33:00 Svart Göteborg Hjalmar Brantingspl Västtrafik
11:34:00 513 Göteborg Svingeln Västtrafik
11:35:00 X4 Göteborg Heden Västtrafik
11:35:00 603 Torp Terminalen Uddevalla Bus4You
11:35:00 17 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
11:35:00 3546 Sävenäs station (Göteborg kn) 2 Västtrafik