Departures from Platform 09:35
09:35:00 3538 Sävenäs station (Göteborg kn) Västtrafik
09:36:00 17 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:37:00 58 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:37:00 Svart Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:38:00 14 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:40:00 1057 Mölndal station 14 Öresundståg
09:40:00 3738 Ytterby station (Kungälv kn) Västtrafik
09:40:00 X1 Göteborg Svingeln Västtrafik
09:41:00 Grön X Göteborg Heden Västtrafik
09:43:00 16 Göteborg Brunnsparken Västtrafik
09:43:00 Grön X Göteborg Hjalmar Brantingspl Västtrafik
09:43:00 X3 Göteborg Svingeln Västtrafik
09:43:00 173 Göteborg Heden Västtrafik
09:44:00 17 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:45:00 59 Falutorget (Göteborg kn) Västtrafik
09:45:00 3039 Liseberg station (Göteborg kn) 15 Västtrafik
09:45:00 513 Göteborg Heden Västtrafik
09:46:00 X3 Heden Nya Allén (Göteborg kn) Västtrafik
09:46:00 510 Göteborg Heden Västtrafik
09:47:00 58 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:50:00 3638 Gamlestaden station (Göteborg kn) 10 Västtrafik
09:50:00 X1 Göteborg Svingeln Västtrafik
09:50:00 14 Göteborg Centralst Drottningt Västtrafik
09:51:00 StenEx Bäckebolsmotet (Göteborg kn) Västtrafik
09:51:00 Grön X Göteborg Heden Västtrafik